Ñahendu Hesu Ñe’ê. Sábado II de Cuaresma

Ñahendu Hesu Ñe’ê. Viernes II de Cuaresma
1 marzo, 2024
Ñahendu Jesús Ñe’e. Domingo 3º de Cuaresma
2 marzo, 2024